Войн де Войн и Мари Чивиков, Portal 2: Physical Property (Портал 2. Физическо качество), 2019

Portal 2: Physical Property (Портал 2. Физическо качество)

2019. Инсталация

The earth moves against the world. And today the response of the world is clear. The world answers in fire and flood. The more the earth churns the more vicious the world’s response. But the earth still moves. The earth’s procession is not on the world’s calendar. It is not a parade on a parade ground. It is not in the world’s teleology. Nor is the procession exactly a carnival played to mock or overturn this parade, to take over its grounds. A procession moves unmoved by the world. The earth’s procession around which all processions move struts in the blackness of time. And the earthen who move around, and move in earth’s procession, move, like astrals in their own time out of time. God is so powerful in this procession that he cannot exist. Not because he is everywhere in the procession but because we are. We are the moving, blackened, blackening earth. We turn each other over, dig each other up, float each other off, sink down with each other and fall for each other. We move in earthen procession swaying to base even as its beat alerts the world’s first responders. These responders are called strategists. Strategy responds to the constant eruption of the earth into and out of the world. The response takes the form of a concept upon which form has been imposed, which is then imposed upon the earthen informality of life. The portal isn’t dimensional – it is a physical property of fire and water.

Земята се движи срещу света. И днес отговорът на света е ясен. Светът отговаря в огън и наводнение. Колкото повече земята кипи, толкова по-порочен е отговорът на света. Но земята все още се движи. Шествието на Земята не е в световния календар. Това не е парад на параден плац. Това не е в световната телеология. Нито пък шествието е точно карнавал, който да играе, за да се подиграва или да преобърне този парад, за да поеме неговия терен. Шествието се движи непоколебимо от света. Шествието на земята, около което всички шествия се движат, стъпвам наперено в чернотата на времето. А земните, които се движат насам натам и се движат в шествието на Земята, се движат, като астралните в своето време извън времето. Бог е толкова силен в това шествие, че не може да съществува. Не защото той е навсякъде в шествието, а защото ние сме. Ние сме движещата се, почерняла, почерняваща земя. Обръщаме се един друг, изкопаваме се един друг, се издигаме един друг, потъваме един с друг и си падаме един за друг. Ние се придвижваме в земно шествие, поклащайки се на основата, дори когато ритъмът му предупреждава за оказващите първа помощ в света. Оказващите помощ се наричат ​​стратези. Стратегията отговаря на непрекъснатото изригване на Земята към и от света. Отговорът е под формата на концепция, върху която е наложена формата, която след това се налага върху земната неформалност на живота. Порталът не е просторен - това е физическо свойство на огъня и водата.

Бунтът на изчезването (Extinction Rebellion)

2019. Пърформанс на Войн де Войн и Мари Чивиков

Какво е отношението към изкуствения интелект? Или може въпросът да бъде обърнат? Как се отнася вече формираното съзнание на ИИ с човешкото състояние, и по-специално с нашите емоции?

С поставянето на два бота един срещу друг и даване на същите параметри и теми, които да обсъждат и към които да се отнасят, съблазняват, разправят и не на последно място да говорят за любовта.

Разговорът в играта е двойна реверберация на означаващи, които са заложени, за да запълнят двусмислието на пърформирането на текст, създаден от роботи, за да запълнят празнотата на невъзможността да се предостави идея за любовта.

Превод от английски: Алан Рот

Биографии

Войн де Войн е български художник, който понастоящем живее и работи в София. Създател е на художественото пространство Æther в София, от 2016 г. Той е част от Галерия Сариев, България. Учил е изкуство и танц в Лабан Център, Лондон, Ритфелд Академи в Амстердам, Международното училище по кино в Париж, и има мастерска степен в напреднало изследване в сценичните изкуства от DASARTS, Амстердам. Работи с комбинация между пърформънс, инсталация и социален експеримент. Целта му е да създаде нови връзки между частно и колективно, да установи нови системи на мислене и да предлага уникален опит на своите публики, създавайки обстановки, в които границите между пърформиращ и публика се размиват. В неговата практика създава собствени платформи, за да изучава ефектите и афектите на съвременния живот, където политическото, сексуалното и експерименталното изкуство се присичат.

Неговите работи са изложени на различни фестивали и места като NYLO-Living Art Museum, Исландия, Museumsquartier, Виена, Tanya Leighton Gallery, Берлин, MOMA, Ню Йорк, Istanbul Contemporary, Documenta 13, Manifesta 11, Цюрих, Pane per i poveri, Венеция, и други. Участвал е в театрални постановки, реклами, независими филми и видео клипове като актьор и създател.

aethersofia.wixsite.com/artspace

Marie Civikov (NL 1979) graduated from the Willem de Kooning Academy Rotterdam in 2002 in the direction of autonomous visual art. Her work has been shown in The Netherlands a.o. at TENT Rotterdam, De Kunsthal Rotterdam, Galerie Nouvelles Images The Hague, Arti et Amicitiae and the Royal Palace Amsterdam and at the Triennial for Graphic Arts in Novosibirsk.She is awarded the Buning Brongers Prize 2004 and the Royal Award for Modern Painting in 2011.

More recently her work primarily concerns humanistic questions in a surrealistic setting in which 'normal' figuration alternates with abstract components in almost shone bright colours. Some of these abstract elements symbolize the inevitability and mystery death brings with itself, relating to childhood fear dreams containing knots of wires. Does anything of our spiritual being remain when we're physically not here anymore? And if so, is it possible for us, people who love each other, to meet somewhere? On the other hand, more concrete subjects concerning nowadays western society catch the same amount of her interest. These two, the physical and the metaphysical, are combined. With her work she intends to convert the personal and private as closely as possible in a visual language that makes outsiders curious and permits them in a world they do not know: identification nor recognition are her goals; it's rather about rapprochement by wonder.

Since 2016 Civikov started working on an art project based on her Bulgarian grandfather. During her research she met visual artist and founder of Æther Sofia, Voin de Voin, with whom she entered into a collaboration based on the parallels in their two family histories. In October 2018 together they created a new exhibition space in The Hague under the name Æther Haga, a place for exchanges between these two extremes of Europe.Currently her practice is generously supported by Stroom The Hague and a with grant for Established Artists by the Mondriaan Fund. 

www.mariecivikov.nl

Voin the Voin and Marie Civikov started their collaboration in 2016 with the series The Revolution will not die with Us, based on the parallels in their two family histories. Three editions took place in The Ruse Art Gallery, Ruse (2017), The Sofia City Art Gallery (2017), and in The Hague as part of the Ground Festival (2018). October 2018 together they created a new exhibition space in The Hague under the name Æther Haga, a place for exchanges between these two extremes of Europe in Bulgaria and The Netherlands. Their second joint project, Æxchange, will take place both in Sofia and The Hague, Spring 2019 and is generously supported by Stroom The Hague.