Александър Тухачек, {възвърни дванайсетата камила} < кодекс на практиката ({reclaim the twelfth camel} < code of practice), 2016. Пърформанс и инсталация в Корнер Колидж, Цюрих, март 2016

стани заразен симбиобот : възвърни дванайсетата камила (become contagious symbiobot : reclaim the 12th camel)

2016-2018. Перформативна инсталация


Александър Тухачек, {възвърни дванайсетата камила} < кодекс на практиката ({reclaim the twelfth camel} < code of practice), 2016. Пърформанс в Корнер Колидж, Цюрих, 17 март 2016

{възвърни дванайсетата камила} < кодекс на практиката ({reclaim the twelfth camel} < code of practice)

2016-2018. Пърформанс на живо

Работата възвърни дванайсетата камила се върти около въпросите за съвместно вземане на решения, участие и усещано безсилие от зарастващата алгоритмизация на действителностите на живота ни. Опитва се да противопостави на променената действителност в условията на разделение и участие в контекста на дигитално-алгоритмичните околности, една фигура, следваща скриптирана метаморфоза и алгоритмично-телесна хибридизация. Ключовия термин на метаморфоза има предвид един период от време, в който чрез скриптиран наратив, няколко смесени форми от текст, код, музика и пърформативно-телесни елементи се пъформират в няколко сцени. Различните отношения текст-тяло изиграват роля, от писане на текст до говорене, до скриптирана реч и алгоритмично "проследено" писане и свирене на музика чрез тялото.

В средата на метаморфозата лежи едно специално животно, дванайсетата камила, която е едновременно текст, образ, програма и наратив. Камилата е заимствувана от къса история на Хайнц фон Фьорстер (от: Lynn Segal, Das 18. Kamel oder die Welt als Erfindung. Zum Konstruktivismus Heinz von Foersters). В пърформънса на живо художникът сам се превръща в програмирано животно, камилата, с това, че изпълнява трансформативния акт чрез инструкции и дегизиране. В инсталационната версия, предложението за метаморфоза се обръща към самите посетители. Една камера разпознава присъствието на посетител а приключва от бот модуса към модус посетител. С активното си участие посетителите стават част от инсталацията.

Превод от английски: Алан Рот

Bio

Александър Тухачек работи със звук, естествен език, компютърен код и текст. Като ключова характеристика на работата му може да се смята, че разпитва различни дейности и техните последствия. Често произвежда пространства от възможности, двусмислени конфигурации на човешко взаимодействие, характеризирани от преувеличена референциална система.

tuchacek.net