Лъчезар Бояджиев, Голямата любов на живота ми е била не-човешка, 2018. Фрагмент

Operaismo Naturale: Екология на събитието

Етап I на Дигитални екологии: проект в два етапа

свързвайки две места на града Пловдив, България, в които ще се изложат работите, Център за съвременно изкуство Баня старинна (ул. 6-и септември 179) и СКЛАД (ул. Екзарх Йосиф 16) в Пловдив, България.

С изложени художествени работи и интервенции на Донатела Бернарди, Урсула Биман, Урсула Биман & Мо Динер, Лъчезар Бояджиев, Делфин Шапюи Шмиц, Войн де Войн & Симоне Гилгес, Йонас Етер, Дейвид Джак, Моника Урсина Йегер, Ноуботик, Доминик Кох, Марлене Майер, Боян Манчев, Анджела Мелитопулос, Уриел Орлов, Урсула Пала, Елена Пейчинска, Елоди Понг, Изабел Райс, Оливър Реслер, Доротеа Руст, Керстин Шрьодингер, Паскал Швайгхофер, Сандро Щойдлер, Аксел Щифел, Камен Стоянов, Милва Щуц, Катарина Свобода, Уна Земан / Бодан Стелик, Лена Мария Тюринг, и Александър Тухачек

Куриран от Димитрина Севова

Ко-куриран от Катарина Свобода и Емил Миразчиев

27 юли до 5 септември 2018 г.

Вижте фото документацияата.

Откриване: петък 27 юли 2018 г.

18:00 Отварят се вратите на двете изложбени пространства

19:00 Добре дошли и кураторско въведение в Център за съвременно изкуство Баня старинна

последвано от пърформънси на Александър Тухачек и Аксел Щифел

Събития: събота 28 юли 2018 г.

14:00 Водена от кураторите обиколка из двете пространства в присъствие и с контрибуция на участващите художници, започваща в Център за съвременно изкуство Баня старинна

16:00 Пърформативна обиколка и публична интервенция, започваща в Център за съвременно изкуство Баня старинна, между двете изложбени пространства, на Доротеа Руст

17:00h Водената от кураторите обиколка продължава в СКЛАД

Вечерна програма в СКЛАД

19:00 Лекция на Боян Манчев, Метеорополитики (Meteoropolitics)

20:15 Пърформанс-лекция на Лъчезар Бояджиев, Голямата любов на живота ми е била не-човешка (The Greatest Love of My Life was a Non-Human)

21:00 Пърформанс на Войн де Войн & Симоне Гилгес, Портал 1. От дигиталното във физическото и обратно (това, което е между) (Portal 1. From the digital to the physical and vice versa (what is in between))

Събития: неделя 29 юли 2018 г. в СКЛАД

13:30h Презентации за работите си на Камен Стоянов, Елена Пейчинска и Марлене Майер

14:00h Пърформанс на Уна Земан & Бодан Стелик, Разлики върху споделена възглавница (Differences on a shared pillow)

14:45h Сандро Щойдлер, Строежът: Подход към една теория на пластиката от данни (Der Bau: Approaches to a Theory of Data Sculpture / Der Bau: Ansätze zu einer Theorie der Datenplastik)

15:30h Дейвид Джак, Пътешествен дневник срещу пътуването (An anti-travel travelogue)

16:15h Катарина Свобода, Вампирски гробове (Vampire Graves)

17:00h Изабел Райс, Пити, вълни и полета (Combs, Waves and Fields)

Вечерна програма

20:30h Публично интервю с Александър Тухачек на Димитрина Севова

21:15h Аксел Щифел, Кодексов оператор (Codex Operator)

Събития: събота 01 септември 2018 г. в Център за съвременно изкуство Баня старинна

19:00 Пърформанс на Делфин Шапюи Шмиц, @ongoing_pieces. Performative reading of her tweets written throughout the project.

Operaismo Naturale обмисля, какви естетически практики могат да предизвикат екологична мисъл чрез многобройните художествени практики и творби, изложени в един многовалентен проект. Чудейки се, каква концепция за екология да се възприеме, проектът прегръща особено резонансът между толкова много концепции, някои от които противоречиви, но добре дошли като "Екологии на небитието" и неговата празна любов в трудни времена, "Екология без природа" или "Тъмна екология". Проектът насърчава зрителите да изследват потенциала на този "тъмен предшественик ", който отваря нов проход в екологичното мислене. Как тези еко-логични чувствителности на двойника на мисълта се свързват с темата за креативността на мозъка, което може да се схване като оставяне на място за по-креативни следи? Каква екология може да се случи в тъмната стая и как в действителност започва усещането за екология с малкия проблясък в тъмните дълбини на обширната природа? Това е екологията на черната кутия и нейната система за осветяване, съставена от непосредствени и безкрайни обратими движения от светлинни проблясъци. Една Увивна машина, която създава нови начини за виждане и чуване, нови начини за усещане, един логологически кабинет (чрез екстензия любопитен), който "показва" воля за формиране и въздействие върху пластичността.

Operaismo Naturale: Екологият на събитието се вдъхновява от желанието на Дельоз & Гатари да напишат философия на природата, в която всяко различие между природа и изкуство се замъглява. Последният том на Философия на природата остава неписан проект в рамките на тяхната колективна работа, в каналите на тяхната нелинейна микрологика от философски идеи. Оставя свободно пространство, за да спекулираме, да фабулираме, да експериментираме какво и как една такава философия може да бъде, като е неизбежно предмет на естетика и етика. Ненаписаната Философия на природата е проект на естествения материализъм в научната фантастика, който оставя недовършен труд, праг за "еретични" идеи в замъглената зона между природата и хитростта на изкуството, или това, което Мишел Фуко нарече точки на ереси, които съответстват на "Събитийно-центрираните сингулярности" на Дельоз & Гатари и резонансите между тях, които съставляват диаграмните характеристики на равнината. Тяхната физическа величина може неочаквано да ни отведе в нова посока, където вече няма нужда от спекулативно единство между природата и духа или между природата и технологията, а по-скоро екологични модулации на пластичността на микромозъци. Пластичните сили действат между органичното и неорганичното, между човешкото и нечовешкото. Техният пластичен метод е не толкова преобразуване на едното в другото, а нещо, което се предава от едно в друго, за да се предвиди бъдещето на социалната и политико-естетическата промяна.

Проектът разпитва как връзката между коцепциите за пластичност в природата, изкуство и общество може да бъде раз-образувана и смятана за абстрактна машина и конкретни пластични сили, пластичността като естетическа и социална сила, която може да бъде формулирана като пластични сили и органични сгъвки в многопластовите плата на материята.

Вглеждайки се отблизо в тези нови церебрални карти (не на опредметения мозък на биологията), Operaismo Naturale разглежда конкретното представяне на тези картографии като екология на събитието. Събитието е отделна хазартна нематериална точка, в която мозъкът се индивидуализира без субект и става атмоспферично събитие, неорганичният двоийник на биологичния мозък извън съзнанието, това, което Дельоз и Гатари определиха като пластична наличност, използвайки "пластичния призрак" на Антонен Арто, който преследва произведението на изкуството и новите менталности, които трябва да бъдат изобретени между трите екологични регистъра. Събитието е съгласуваността или реалността на виртуалните, текущите вектори на микромозъците на кръстопътя на множество пътеки. Тяхното събиране е мозъчното събитие извън органичното (на органа и неговата флексибилизация), събитието като ембрионална поява на нови материални и социални реалности и на естествено равновесие.

Етимологично, Operaismo произлиза от opera, което означава работа, както като труд, така и като композиция, т.е. предимно афективна телесна работа, разширена драматична колективна работа – изиграно музикално произведение, включващо многобройни хетерогенни изкуства. Появило се е като интермедия между действията, "пиеса в пиесата", която буквално означава да бъдеш по средата. Това беше Дафне и нейната метаморфоза. В тази междинност метаморфозата може да се случи, тези внезапни промени чрез трансформативна, пластична и пърформативна сила – един рефрен, който прилага тази съвкупност и автономия на номадската мисъл, която се свързва напречно между хетерогенните фрагменти. Това е една полифонична драматична композиция на колективната работа в процес и нейните общи черти с неработещото, една драматизация, която създава събитие, което все още предстои да се появи в равнината на композицията. Това са комбинациите или играта на променливите. Това е работа върху себе си, която парадоксално конструира и реконструира тази колективност, една композиция едновременно от екзистенциални територии и изкуство.

Текст: Димитрина Севова
Превод от английски: Росица Декова

Проект на сдужение Изкуство днес, Пловдив, в сътрудничество с Корнер Колидж, Цюрих.

Art Today Association    

Проектът е част от програмата на Пловдив 2019 - Европейска столица на културата.

Подкрепен от Общинска фондация Пловдив 2019, Про Хелвециа, Гьоте Институт София, Федерален Канцлерамт Австрия (Bundeskanzleramt), Австрийско Посолство в София.

Plovdiv 2019     Pro Helvetia     Goethe Institut
Bundeskanzleramt Österreich     Austrian Embassy Sofia

Медийни партньори

BNT     Katra FM
Media Cafe     Pod Tepeto

Vypreki     Kapana.bg

Донатела Бернарди

Донатела Бернарди, От Абдизуел до Зимелоз (From Abdizuel to Zymeloz), 2018. Инсталационна гледка в Корнер Колидж, Цюрих, април 2018. Фото: code flow

От Абдизуел до Зимелоз (From Abdizuel to Zymeloz)

2017. Инсталация. 410 имена на ангели, дигитално бродирани върху 410 различни парчета плат

Урсула Биман

Урсула Биман, Субатлантичен (Subatlantic), 2015. Видео кадър

Субатлантичен (Subatlantic)

2015. Видео есе, 11′

Урсула Биман & Мо Динер

Урсула Биман & Мо Динер, Двайсет и един процента (Twenty-One Percent), 2016. Видео кадър

Двайсет и един процента (Twenty-One Percent)

2016. Видео на Урсула Биман и Мо Динер, 18′

Лъчезар Бояджиев

Лъчезар Бояджиев, Голямата любов на живота ми е била не-човешка (The Greatest Love of My Life was a Non-Human), 2008-2015-2018. Фрагмент

Голямата любов на живота ми е била не-човешка (The Greatest Love of My Life was a Non-Human)

2008-2015-2018. Инсталация; site-specific (специфичен за даденото място) и human-specific (специфичен за дадения човек) проект; с участие на общността, перформативни лекции; панелни дъски на "горещи точки"; обекти, плат, бродерии, текст, видео, звук

Делфин Шапюи Шмиц

Делфин Шапюи Шмиц, @текущи_парчета (@ongoing_pieces), 2017. Инсталационна гледка в Dienstgebäude, юни 2017

@текущи_парчета (@ongoing_pieces)

2017. Инсталация, неон

Войн де Войн & Симоне Гилгес

Войн де Войн, Портал 1. Трансгресия на видимото, 2018

Портал 1. Трансгресия на видимото

2018. Инсталация

Симоне Гилгес с Войн де Войн и други, Търсенето на един характер (A Character’s Quest), 2017. Видео кадър: Ритуал за селектирането на следственик в Банджун, Камерун, 2017

Портал 1. От дигиталното във физическото и обратно (това, което е между) (Portal 1. From the digital to the physical and vice versa (what is in between))

2017. Перформанс с видео прожекция. Екран, видео проектор, медиа плейър, микрофон, стойка за микрофон, високоговорител

Йонас Етер

Йонас Етер, Без заглавие (Фонтан II) (Untitled (Fountain II)), 2018. Инсталационна гледка, Корнер Колидж, Цюрих, март-април 2016

Без заглавие (Фонтан II) (Untitled (Fountain II))

2016. 3D принтер сведен до 1D

Йонас Етер, Без заглавие (Untitled), 2018. Фрагмент

Без заглавие (Untitled)

2018. 3D отпечатък с непрекъсната глина

Дейвид Джак

Дейвид Джак, Петролът е екскрементът на Дявола (Oil is the Devil's excrement), 2017. Видео кадър

Петролът е екскрементът на Дявола (Oil is the Devil's excrement)

2017. HD видео, 4′ 18″

Дейвид Джак, Северна Канада – Инглиш Електрик (North Canada - English Electric), 2017. Един от 100 стереопозитива

Северна Канада – Инглиш Електрик (North Canada - English Electric)

2017. Инсталация от 100 стереопозитива, стереоскопи и mp3 аудио (11′ 02″) & слушалки

Дейвид Джак, Дионисиевците от Западен Ланкс (The Dionysians of West Lancs), 2013. Видео кадър

Дионисиевците от Западен Ланкс (The Dionysians of West Lancs)

2013. HD видео, 16′ 31″

Моника Урсина Йегер

Моника Урсина Йегер, Изместващи се топографии (Shifting Topographies), 2018

Изместващи се топографии (Shifting Topographies)

2018. Маса с разпечатан текст върху хартия, стъклени плоскости, рисунки и колаж, две хлорофилни рисунки. Два отпечатъка 63.5 × 104 cm

Ноуботик

ноуботик, Психотропично рафиниране на злато: щвейцарската рафинерия Памп (Psychotropic Gold Refining: Swiss refinery Pamp), 2017. Тапет

Психотропично рафиниране на злато (Psychotropic Gold Refining)

2017-2018. Инсталация, видео (HD, 21′ 13″), тапет, отпечатъци на транспарантно фолио

Доминик Кох

Доминик Кох, Холобионтно общество (Holobiont Society), 2017. Видео кадър

Холобионтно общество (Holobiont Society)

2017. Видео инсталация, 34′ 21″

Марлене Майер

Марлене Майер, Храната съществува само на картини (Food only exists on pictures), 2017. Изложбена гледка в дипломната изложба, Ателиехаус, Atelierhaus, 2017. Фото: Себастян Хох

Храната съществува само на картини (Food only exists on pictures)

2017. 3-канална видео инсталация

Боян Манчев

Боян Манчев. Фото: Боряна Пандора

Метеорополитики (Meteoropolitics)

2018. Лекция

Анджела Мелитопулос

Анджела Мелитопулос, Животът на частиците (The Life of Particles), 2013. Видео кадър

Животът на частиците (The Life of Particles)

2013. HD видео, режисиранo от Ангела Мелитопулос и Маурицио Лазарато, 82′

Уриел Орлов

Уриел Орлов, Короната срещу Мафавуке (The Crown against Mafavuke), 2016. Video still

Короната срещу Мафавуке (The Crown against Mafavuke)

2016. HD видео, цвят, стерео, 16:9, 18′ 45″

Уриел Орлов, Мути (Muthi), 2016-2017. Video still

Мути (Muthi)

2016-2017. HD видео, цвят, стерео, 16:9, 17′

Урсула Пала

Урсула Пала, Велико бяло (Great White), 2018. Видео кадър

Велико бяло (Great White)

2017/2018. HD видео, 16:9, стерео звук, 5′34″, лупвано

Урсула Пала, Билка и плевели III (Herb and Weeds III), 2018. Видео кадър

Билка и плевели III (Herb and Weeds III)

2018. Видео обект

Елена Пейчинска

Елена Пейчинска, Птикс (Ptyx), 2018. Инсталационна гледка

Птикс (Ptyx)

2018. Обект: лека плоскост, книговеска марля, книговески канап, размер променлив, сгъваем (приблизително 350 × 180 × 150 cm)

Елоди Понг

Елоди Понг, Енергийни растения (пейот) (Power Plants (Peyote)), 2016. Видео кадър

Енергийни растения (алое вера, призрачен сукулент, пейот) (Power Plants (Aloe Vera, Ghost Succulent, Peyote))

2016. HD лупвани видеа по 30′, размер променлив

Изабел Райс

Изабел Райс, Пити, вълни и полета (Combs, Waves and Fields), 2018. Колаж

Пити, вълни и полета (Combs, Waves and Fields)

2018. Пърформанс

Оливър Реслер

Оливър Реслер, Всичко се събира докато всичко се разпада (Everything's coming together while everything's falling apart), 2015-2018. Бидео кадър

Всичко се събира докато всичко се разпада (Everything's coming together while everything's falling apart)

2015-2018. HD видео, 36′ 33″

Оливър Реслер, New Model Army, 2018. Инсталационна гледка

New Model Army

2018. Активисти дубльори

Доротеа Руст

Доротеа Руст, Анимотьор 1 (L’animoteur 1), 2015. Картинна работа, фото на Ханемюле Барита, монтирано върху плоскост от стиропор, 130 × 190 cm, захваната по един винт чрез дупка в средата на картинната плоскост, може да се вирти около централната си ос. Фото: Доротеа Руст & Арнолд Хени

Анимотьор 5 – самоснимки или Аз съм магаре (L’animoteur 5 – selfie or I am donkey)

2018. Перформативна интервенция

Керстин Шрьодингер

Керстин Шрьодингер, Синева (Bläue / Blueness), 2017. Видео кадър

Синева (Bläue / Blueness)

2017. Видео, Великобритания/Италия/Швейцария/Германия, 48′

Паскал Швайгхофер

Паскал Швайгхофер, Без заглавие (поленови хора) (Untitled (Pollen People)), 2018. Инсталация, картофена разпечатка върху стена

Без заглавие (поленови хора) (Untitled (Pollen People))

2018. картофена разпечатка върху стена, картофи, размер променлив

Сандро Щойдлер


Сандро Щойдлер, Обърнато дърво I (Inversbaum I / Inverted Tree I), 2016. Видео кадри

Обърнато дърво I (Inversbaum I / Inverted Tree I)

2016. Video, 2′

Обърнато дърво II - междинна азбука (Inversbaum II - Zwischenalphabet / Inverted Tree II – Zwischenalphabet)

2016. Video, 11′

Сандро Щойдлер, Строежът (Der Bau), 2013-2015 (състояние 2012). Пластика от данни, 3D печатана стомана, довършена на ръка, 95 × 45 × 30 cm

Строежът: Подход към една теория на пластиката от данни (Der Bau: Approaches to a Theory of Data Sculpture / Der Bau: Ansätze zu einer Theorie der Datenplastik)

2018. Пърформанс-лекция

Аксел Щифел

Аксел Щифел, Операторът (The Operator), 2016. Пърформанс

Кодексов оператор (Codex Operator)

2018. Пърформанс

Камен Стоянов

Камен Стоянов, Сформиране на сенки (Formation of Shadows), 2017-2018. Видео кадър

Сформиране на сенки (Formation of Shadows)

2017-2018. Къс филм

Милва Щуц

Милва Щуц, Залив на изобилието (Bay of Plenty), 2018. Видео кадър

Залив на изобилието (Bay of Plenty)

2018. Анимационен филм, цвят, звук, 12 ′

Катарина Свобода

Катарина Свобода, Вампирска зараза (Vampiric Infection), 2018. Едно от три знамена

Вампирска зараза (Vampiric Infection)

2018. Инсталация, череп (стъклопласт), менте “кости”, 3 разпечатъка върху изкуствена коприна (“знамена”), по 150 × 290 cm, видео

Уна Земан / Бодан Стелик

Уна Земан, Тайните на нещата (Secrets of Things), 2018. Фрагмент

Уна Земан, Тайните на нещата (Secrets of Things)

2018. Кожа на див глиган, камени, размер променлив

Бодан Стелик, Уилсънова камера (Cloud Chamber), 2018

Бодан Стелик, Уилсънова камера (Cloud Chamber)

2018. Стъкло, Glass, филц, изопропилов алкохол, сух лед, източник на светлина

Уна Земан & Бодан Стелик, Разлики върху споделена възглавница (Differences on a shared pillow)

2018. Пърформанс-лекция

Лена Мария Тюринг

Лена Мария Тюринг, Пазач на мира (GPX) (Guardien de la paix (GPX)), 2011. Видео кадър

Пазач на мира (GPX) (Guardien de la paix (GPX))

2011. HD видео, един канал, 16:9, цвят, звук, френски, английски титри, 18′ 47″

Александър Тухачек

Александър Тухачек, {възвърни дванайсетата камила} < кодекс на практиката ({reclaim the twelfth camel} < code of practice), 2016. Пърформанс и инсталация в Корнер Колидж, Цюрих, март 2016

стани заразен симбиобот : възвърни дванайсетата камила (become contagious symbiobot : reclaim the 12th camel)

2016-2018. Перформативна инсталация

Александър Тухачек, {възвърни дванайсетата камила} < кодекс на практиката ({reclaim the twelfth camel} < code of practice), 2016. Пърформанс в Корнер Колидж, Цюрих, 17 март 2016

{възвърни дванайсетата камила} < кодекс на практиката ({reclaim the twelfth camel} < code of practice)

2016-2018. Пърформанс на живо

Website: code flow / Alan Roth