Изабел Райс, Пити, вълни и полета (Combs, Waves and Fields), 2018. Колаж

Пити, вълни и полета (Combs, Waves and Fields)

2018. Пърформанс

Bio

Изабел Райс е учила живопис, скулптура и нови медии в Академия на изящни изкуства в Мюнхен и в Колеж на изящните изкуства в Берлин. Живее като художник, музикант и куратор в Цюрих. Райс работи на базата на контекста, и пъформансите й и инсталации са в повечето случаи интерактивни.

Много се интересува и се ангажира в проучването на сферата на ума, използвайки собствения си мозък за пример, с техники, увеличаващи невронната активност и свързаност, както и вещества.