Доротеа Руст, Анимотьор 1 (L’animoteur 1), 2015. Картинна работа, фото на Ханемюле Барита, монтирано върху плоскост от стиропор, 130 × 190 cm, захваната по един винт чрез дупка в средата на картинната плоскост, може да се вирти около централната си ос. Фото: Доротеа Руст & Арнолд Хени

Анимотьор 5 – самоснимки или Аз съм магаре (L’animoteur 5 – selfie or I am donkey)

2018. Перформативна интервенция

Заглавието на тази работа препраща към речта/дискурса на Дерида Животното, което следователно съм (l’animal que donc je suis / The Animal That Therefore I Am). Заглавието действа като леща, чрез която различни аспекти на пърформативния подход се канализират:

l’âne е френската дума за магаре. В тези пърформънси и инсталации отварям поле на соматично знание за магарето с реч, движение-жестове, действие и една картинна работа.

l’animateur е френската дума за презентатор, а не на последно място, l’animoteur съдържа думата moteur, която означава мотор. Заемам функцията на презентатор/аниматор, което ме прави мотора на пърформънса.

Тези възможни значения и функции се отклоняват и поставят под въпрос от специфичния контекст чрез отворена пърформативна ситуация, дали в изложба в художествено проектно пространство в Базел или на активистичен пърформънс фестивал в Индия в публичното пространство на Мемориала Виктория в Колката.

Превод от английски: Алан Рот

Био

Роден в Цуг, Доротеа Руст е визуален художник, живущ в Цюрих. Тя е и културен теоретик и има Мастерска степен по културология / джендър изследвания от Университета на изкуствата Цюрих (Zurich University of the Arts ZHdK). Руст идва от (постмодерен) танц, в сферата на който е сътрудничила с танцьори, хореографи и музиканти в Ню Йорк през 1980-те години, когато екперименталният дух на Джадсън Данс Груп от 1960-те е бил все още жив. Този опит е влияял върху работата и до днес. Тя също така е обучена в Александрова Техника (от 1997 г.).

Между 1986 г. и 1999 г. тя е била на международно турне като танцов пърформер. От повече от 30 години движение-пространство (кинестетично учене/опитване) са ключови в подхода към работата си и различни дейности: Пърформанси и интервенции в публични пространства, художествени изложби, лекции-пърформънси на художествени и музикални събития. Член на програмационния съвет на пърформънс събития в Швейцария и Индия, съ-създател на НАЙ-ДЪЛГИЯТ ДЕН - 16 часа непрекъснати пърформънси на открито (THE LONGEST DAY – 16 hours nonstop outdoor performances) в Цюрих (създаден 2004 г., от 2014 г. ко-куриран с Ирене Мюлер, Цюрих), и мрежуваща с LUPE Zurich, PANCH Performance Art Network Switzerland и други. Пише текстове за пърформънс (и) изкуство. Независима преподавателска практика (класове за движение и соматично-телесно учене, Александрова Техника), работилници, и гост-лекторв художествени училища в Швейцария и в чужбина (понастоящем École Cantonale d’Art du Valais ECAV в Сиер, Швейцария). Награди, Awards, стипендии и резиденции.

www.dorothearust.ch

derlaengstetag.wordpress.com

www.panch.li/lupe-zuerich